Om SamMark

Den overordnede målsætning er at bevare og styrke den frie handel med husdyr som alternativ til en mere plan-økonomisk handelsmodel med leveringspligt og dikterede priser.

Denne målsætning er affødt af en grundindstilling om, at kun fri konkurrence kan sikre en rigtig prisdannelse. Det er væsentligt for producenterne at have alternative salgsmuligheder.

Hvem er SamMark?

SamMark blev etableret i 1989 som fælles organisation for Kreaturhandlernes Landsforening, Foreningen af danske Eksportmarkeder og Dalko (landsforening for producentforeninger, hovedsageligt lokalt benævnt som DLK).

Grundlaget var koncentreret om interesserne vedrørende omsætning af slagtekvæg via slagtekvægsmarkederne, med griseomsætninger via Kreatur- og grisehandlere som sekundært område.

Fra omkring 2000, er eksporten af levende svin steget betydeligt og i samme takt blevet del af organisationens virkefelt.


Senest 2009 har private autoriserede kreaturslagterier tilsluttet sig SamMark primært med sigte på at styrke den samlede private kretursektors interresser i forhold til omverdenen.


SamMark tæller i dag medlemmer indenfor sektorerne:

  • Omsætning af slagtekvæg på hjemmemarkedet
  • Omsætning af brugs- og avlskvæg på hjemmemarkedet og til eksport
  • Omsætning af grise, svin og søer på hjemmemarkedet og til eksport

Hvad laver SamMark?

SamMark varetager den frie husdyrhandels interesser overfor myndighederne, andre landbrugsorganisationer, pressen og offentligheden. Hertil kommer information og individuel service til medlemsvirksomhederne.

  • SamMark er høringsberettiget i forbindelse med forslag til ændringer af love og bestemmelser. SamMark er normalt repræsenteret i arbejdsgrupper, som arbejder på tværs af landbrugets organisationer, når disse behandler emner, som er relevante for omsætningen af husdyr.
  • SamMark er medlem af Danske Slagtermestre.
  • SamMark er medlem af European Association of Livestock Markets (EALM).
  • SamMark indsamler oplysninger til noteringer for levekvægshandel herunder også spædekalve. Disse publiceres ugentligt i landbrugspressen og en del aviser.​

Skriv til SamMark

Udfyld formularen og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt